Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
18144 ngày (28.80%)166 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.28%)
63144 ngày (28.80%)162 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
71138 ngày (27.60%)155 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.32%)
41136 ngày (27.20%)159 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.91%)
13135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
47135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
10134 ngày (26.80%)157 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.16%)
66134 ngày (26.80%)156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.42%)
33133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
68133 ngày (26.60%)156 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.29%)
67132 ngày (26.40%)143 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
08131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
46131 ngày (26.20%)152 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
90129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
11128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
60128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
76128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
84127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
04126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
25126 ngày (25.20%)135 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
43126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
64126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
99126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
19125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
31125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
38125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
77125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
74124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
92124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
98124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
32123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
93123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
29122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
54122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
70122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
75122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
94122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
01121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
02121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
12121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
65121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
07120 ngày (24.00%)142 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
36120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
39119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
42119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
49119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
22118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
59118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
72118 ngày (23.60%)143 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.19%)
82118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
95118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
97118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
06117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
37117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
45117 ngày (23.40%)143 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (122.22%)
50117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
55117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
27116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
48116 ngày (23.20%)138 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
58116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
69116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
81116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
88116 ngày (23.20%)138 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
05115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
79115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
15114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
23114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
53114 ngày (22.80%)123 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.89%)
91114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
96114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
30113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
40113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
52113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
51112 ngày (22.40%)122 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
26111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
28111 ngày (22.20%)131 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
80111 ngày (22.20%)134 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.72%)
85111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
03110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
56110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
61110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
89110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
16109 ngày (21.80%)133 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (122.02%)
20109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
57109 ngày (21.80%)117 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.34%)
09108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
35108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
44108 ngày (21.60%)133 lần ( 1.0%) 1.23 lần/ngày (123.15%)
83108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
00107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
17107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
34107 ngày (21.40%)114 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.54%)
62107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
78107 ngày (21.40%)125 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
87107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
21106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
24106 ngày (21.20%)126 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.87%)
8698 ngày (19.60%)117 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.39%)
1497 ngày (19.40%)111 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.43%)
7397 ngày (19.40%)107 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.31%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm