Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
11143 ngày (28.60%)166 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.08%)
71138 ngày (27.60%)157 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.77%)
63137 ngày (27.40%)154 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.41%)
84137 ngày (27.40%)156 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
67136 ngày (27.20%)150 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.29%)
68134 ngày (26.80%)158 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.91%)
04132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
02131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
41131 ngày (26.20%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
42131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
81131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
13130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
90130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
08129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
30129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
33129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
88129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
93128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
47127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
82127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
38126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
27125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
64125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
76125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
99125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
18124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
86124 ngày (24.80%)146 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
06123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
36123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
49123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
80123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
87123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
97123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
32122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
46122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
66122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
96122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
29121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
45121 ngày (24.20%)145 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
07120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
31120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
60120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
10119 ngày (23.80%)142 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.33%)
21119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
35119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
69119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
70119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
75119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
94119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
05118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
19118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
20118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
43118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
74118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
85118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
98118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
09117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
16117 ngày (23.40%)141 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.51%)
25117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
40117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
61117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
83117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
92117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
12116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
15116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
48116 ngày (23.20%)137 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
37115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
54115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
78115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
79115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
89115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
26114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
39114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
59114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
95114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
57113 ngày (22.60%)121 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
00112 ngày (22.40%)121 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
55112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
56112 ngày (22.40%)122 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
62112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
65112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
52111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
01110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
22110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
23110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
50110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
14109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
03108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
17108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
44108 ngày (21.60%)131 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.30%)
53108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
77108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
28106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
51106 ngày (21.20%)114 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.55%)
91106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
58105 ngày (21.00%)114 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
72105 ngày (21.00%)123 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
24103 ngày (20.60%)120 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
34102 ngày (20.40%)110 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.84%)
7391 ngày (18.20%)104 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.29%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm