Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Thống kê tần suất nhịp loto

Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

NgàyThứSố lần vềVề ở giảiSố nhịp xuất hiện
25-01-2022Thứ ba1G4-3; 3
22-01-2022Thứ bảy1G4-3; 4
18-01-2022Thứ ba1G5-2; 3
15-01-2022Thứ bảy1G5-2; 7
08-01-2022Thứ bảy1G7-2; 10
29-12-2021Thứ tư1G7-1;
Tổng số lần về:6 lần