Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

Cá độ bóng đá OXBET

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 25-09-2021 (92408) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 21 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 15-10-2021 (64218) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 13-10-2021 (49522) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 28-09-2021 (03234) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 18 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 11-10-2021 (72142) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 5 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 09-10-2021 (31156) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 7 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 16-10-2021 (66067) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 02-10-2021 (37377) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 14 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 10-10-2021 (06085) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 6 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 26-09-2021 (21694) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 20 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 08-10-2021 (43550) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 8 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 03-10-2021 (20681) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 13 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 13-10-2021 (49522) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 22-09-2021 (53873) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 24 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 28-09-2021 (03234) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 18 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 10-10-2021 (06085) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 6 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 09-10-2021 (31156) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 7 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 16-10-2021 (66067) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 15-10-2021 (64218) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 14-10-2021 (04019) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 14-10-2021 (04019) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 09-10-2021 (31156) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 7 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 01-10-2021 (31220) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 15 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 16-10-2021 (66067) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 13-10-2021 (49522) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 08-10-2021 (43550) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 8 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 11-10-2021 (72142) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 5 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 28-09-2021 (03234) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 18 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 25-09-2021 (92408) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 21 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 15-10-2021 (64218) đến 16-10-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày91 ngày

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Ketqua.net

Bình luận thêm