Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 20-06-2022 (71808) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 10 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 15-06-2022 (79716) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 15 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 16-06-2022 (90524) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 14 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 30-06-2022 (58839) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 28-06-2022 (13149) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 29-05-2022 (87354) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 32 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 25-06-2022 (36768) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 5 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 27-06-2022 (62171) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 09-06-2022 (08181) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 21 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 29-06-2022 (38892) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 26-06-2022 (46970) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 4 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 27-06-2022 (62171) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 29-06-2022 (38892) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 23-05-2022 (29213) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 38 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 17-06-2022 (68274) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 13 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 07-06-2022 (87525) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 23 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 22-06-2022 (50846) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 8 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 24-06-2022 (49677) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 6 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 25-06-2022 (36768) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 5 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 30-06-2022 (58839) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 22-06-2022 (50846) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 8 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 29-06-2022 (38892) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 30-06-2022 (58839) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 28-06-2022 (13149) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 25-06-2022 (36768) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 5 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 04-06-2022 (60832) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 26 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 16-06-2022 (90524) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 14 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 26-06-2022 (46970) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 4 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 27-06-2022 (62171) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 18-06-2022 (87190) đến 30-06-2022 vẫn chưa ra là 12 ngày91 ngày

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Ketqua.net

Bình luận thêm