Thống kê theo ngày Truyền Thống cho các Thứ năm trong 4 tuần trước

Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày Truyền Thống cho các Thứ năm trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất24 (4 lần), 07 (3 lần), 13 (3 lần), 47 (3 lần), 48 (3 lần), 55 (3 lần), 00 (2 lần), 01 (2 lần), 06 (2 lần), 10 (2 lần), 27 (2 lần), 30 (2 lần), 36 (2 lần), 40 (2 lần), 41 (2 lần), 44 (2 lần), 57 (2 lần), 60 (2 lần), 61 (2 lần), 65 (2 lần), 72 (2 lần), 82 (2 lần), 92 (2 lần), 94 (2 lần), 96 (2 lần), 98 (2 lần), 02 (1 lần),


10 bộ số xuất hiện ít nhất05 (0 lần), 08 (0 lần), 09 (0 lần), 21 (0 lần), 25 (0 lần), 28 (0 lần), 37 (0 lần), 38 (0 lần), 39 (0 lần), 42 (0 lần),

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm