Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
11148 ngày (29.60%)170 lần ( 1.3%) 1.15 lần/ngày (114.86%)
71138 ngày (27.60%)155 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.32%)
13137 ngày (27.40%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.68%)
84136 ngày (27.20%)155 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.97%)
88136 ngày (27.20%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.44%)
38131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
41131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
90131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
42130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
67130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
82130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
02129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
04129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
33129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
63129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
86129 ngày (25.80%)151 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.05%)
06128 ngày (25.60%)137 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.03%)
08128 ngày (25.60%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
96128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
68127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
83127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
75126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
80126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
30125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
48125 ngày (25.00%)148 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.40%)
19124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
47124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
66124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
70124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
93124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
97124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
36123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
98123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
27122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
35122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
45122 ngày (24.40%)148 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.31%)
49122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
55122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
64122 ngày (24.40%)131 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.38%)
81122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
99122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
12121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
21121 ngày (24.20%)143 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
29121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
39121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
59121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
10120 ngày (24.00%)142 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
79120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
87120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
07119 ngày (23.80%)143 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.17%)
32119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
57119 ngày (23.80%)127 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.72%)
69119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
74119 ngày (23.80%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
05118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
16118 ngày (23.60%)143 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.19%)
18118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
25118 ngày (23.60%)125 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.93%)
40118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
60118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
95118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
09117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
43117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
85117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
15116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
31116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
54116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
01115 ngày (23.00%)138 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
23115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
89115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
92115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
26114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
14113 ngày (22.60%)136 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.35%)
46113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
61113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
65113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
76113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
94113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
56112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
62112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
00111 ngày (22.20%)117 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.41%)
37111 ngày (22.20%)120 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
50111 ngày (22.20%)121 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
91111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
20110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
52110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
78110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
17109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
22108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
28108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
44107 ngày (21.40%)128 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (119.63%)
72106 ngày (21.20%)125 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
03105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
53105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
24104 ngày (20.80%)120 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
58104 ngày (20.80%)114 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
34103 ngày (20.60%)112 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.74%)
51103 ngày (20.60%)112 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.74%)
77102 ngày (20.40%)114 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
7389 ngày (17.80%)103 lần ( 0.8%) 1.16 lần/ngày (115.73%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm