Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
71146 ngày (29.20%)165 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
63144 ngày (28.80%)164 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
18139 ngày (27.80%)161 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
67137 ngày (27.40%)148 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.03%)
11136 ngày (27.20%)159 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.91%)
41136 ngày (27.20%)163 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (119.85%)
68134 ngày (26.80%)159 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.66%)
08133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
10132 ngày (26.40%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.42%)
33132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
47132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
60129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
66129 ngày (25.80%)151 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.05%)
13128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
46128 ngày (25.60%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
84128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
64127 ngày (25.40%)138 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
76127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
07126 ngày (25.20%)150 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
65126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
70126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
75126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
98126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
90125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
97125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
02124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
32124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
43124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
54124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
81124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
29123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
38123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
27122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
25121 ngày (24.20%)130 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.44%)
36121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
49121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
55121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
77121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
88121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
93121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
15120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
31120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
42120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
82120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
04119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
05118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
06118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
39118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
69118 ngày (23.60%)139 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
74118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
94118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
99118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
45117 ngày (23.40%)141 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.51%)
79117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
80117 ngày (23.40%)140 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.66%)
12116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
19116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
52116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
72116 ngày (23.20%)142 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (122.41%)
01115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
16115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
30115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
50115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
96115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
20114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
22114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
92114 ngày (22.80%)123 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.89%)
23113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
48113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
59113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
83113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
91113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
09112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
37112 ngày (22.40%)122 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
14111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
87111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
95111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
21110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
28110 ngày (22.00%)129 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
34110 ngày (22.00%)117 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.36%)
35110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
51110 ngày (22.00%)119 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
89110 ngày (22.00%)129 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
03109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
26109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
40109 ngày (21.80%)127 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
56109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
57109 ngày (21.80%)115 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.50%)
58109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
62109 ngày (21.80%)128 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
85109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
00108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
53108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
61108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
78108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
17106 ngày (21.20%)124 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
24106 ngày (21.20%)125 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
86106 ngày (21.20%)124 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
44104 ngày (20.80%)129 lần ( 1.0%) 1.24 lần/ngày (124.04%)
7397 ngày (19.40%)107 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.31%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm