Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
18140 ngày (28.00%)160 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
41139 ngày (27.80%)160 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.11%)
71139 ngày (27.80%)157 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.95%)
10138 ngày (27.60%)161 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
13138 ngày (27.60%)159 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.22%)
63137 ngày (27.40%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.68%)
19133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
90133 ngày (26.60%)152 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
47131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
66131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
46130 ngày (26.00%)152 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.92%)
60130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
67130 ngày (26.00%)139 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.92%)
01129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
31129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
93129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
76128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
07127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
11127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
68127 ngày (25.40%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
12126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
54126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
55126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
04125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
08125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
25125 ngày (25.00%)134 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.20%)
38125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
92125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
64124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
94124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
98124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
99124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
48123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
74123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
84123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
32122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
70122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
72122 ngày (24.40%)146 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.67%)
96122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
29121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
33121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
43121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
50121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
77121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
95121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
97121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
27120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
36120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
37120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
49120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
59120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
02119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
53119 ngày (23.80%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
65119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
15118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
42117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
75117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
81117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
30116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
39116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
79116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
85116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
05115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
45115 ngày (23.00%)139 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.87%)
52115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
91115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
06114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
23114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
40114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
58114 ngày (22.80%)121 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.14%)
80114 ngày (22.80%)136 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.30%)
20113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
22113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
61113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
35112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
69112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
82112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
28111 ngày (22.20%)131 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
56111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
03110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
57110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
83110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
00109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
26109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
34109 ngày (21.80%)115 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.50%)
16108 ngày (21.60%)128 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
44108 ngày (21.60%)133 lần ( 1.0%) 1.23 lần/ngày (123.15%)
51108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
62108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
88108 ngày (21.60%)129 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.44%)
87107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
17106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
89105 ngày (21.00%)121 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
09104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
24104 ngày (20.80%)124 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.23%)
21103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
73103 ngày (20.60%)113 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.71%)
78102 ngày (20.40%)120 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
14100 ngày (20.00%)112 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
8695 ngày (19.00%)116 lần ( 0.9%) 1.22 lần/ngày (122.11%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm