Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Cá độ bóng đá OXBET

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
88149 ngày (29.80%)166 lần ( 1.2%) 1.11 lần/ngày (111.41%)
02141 ngày (28.20%)155 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.93%)
11136 ngày (27.20%)156 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
71136 ngày (27.20%)150 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.29%)
42135 ngày (27.00%)151 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.85%)
48135 ngày (27.00%)158 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.04%)
79134 ngày (26.80%)158 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.91%)
08133 ngày (26.60%)158 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
38133 ngày (26.60%)156 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.29%)
33132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
64132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
80132 ngày (26.40%)154 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
82132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
13131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
06130 ngày (26.00%)141 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.46%)
04129 ngày (25.80%)142 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
41129 ngày (25.80%)151 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.05%)
59128 ngày (25.60%)141 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
95128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
10127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
81127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
84127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
90127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
36126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
98126 ngày (25.20%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
83125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
97124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
93123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
09122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
17122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
19122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
21122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
39122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
49122 ngày (24.40%)144 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.03%)
54122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
68122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
12121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
35121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
37121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
67121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
87121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
99121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
14120 ngày (24.00%)145 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.83%)
22120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
43120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
55120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
16119 ngày (23.80%)146 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (122.69%)
25119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
63119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
94119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
18118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
75118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
85118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
86118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
15117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
46117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
66117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
70117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
74117 ngày (23.40%)125 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.84%)
03116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
52116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
96116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
00115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
29115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
31115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
32115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
40115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
89115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
05114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
07114 ngày (22.80%)136 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.30%)
45114 ngày (22.80%)137 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.18%)
56114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
77114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
23113 ngày (22.60%)121 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
61113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
78112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
47111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
53111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
60111 ngày (22.20%)119 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.21%)
76111 ngày (22.20%)118 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.31%)
26110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
62110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
01109 ngày (21.80%)129 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.35%)
28109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
57109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
30108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
51108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
65108 ngày (21.60%)116 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.41%)
91108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
92108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
69107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
20106 ngày (21.20%)123 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
50106 ngày (21.20%)115 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
58106 ngày (21.20%)117 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
72106 ngày (21.20%)125 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
24105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
44105 ngày (21.00%)123 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
34102 ngày (20.40%)113 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
27101 ngày (20.20%)111 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
7387 ngày (17.40%)102 lần ( 0.8%) 1.17 lần/ngày (117.24%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm