Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Cá độ bóng đá OXBET

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
11142 ngày (28.40%)164 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.49%)
88142 ngày (28.40%)160 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.68%)
02136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
71136 ngày (27.20%)149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.56%)
38135 ngày (27.00%)157 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.30%)
41135 ngày (27.00%)158 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.04%)
48135 ngày (27.00%)158 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.04%)
84135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
08134 ngày (26.80%)160 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (119.40%)
36133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
80133 ngày (26.60%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
82133 ngày (26.60%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
04132 ngày (26.40%)145 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.85%)
42132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
64132 ngày (26.40%)145 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.85%)
13131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
33129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
59129 ngày (25.80%)142 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
67129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
90129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
79128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
86128 ngày (25.60%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
97128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
39127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
83127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
06125 ngày (25.00%)135 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
70125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
95125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
35124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
68124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
81124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
93124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
19123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
98123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
75122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
09121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
17121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
25121 ngày (24.20%)131 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
43121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
49121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
55121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
87121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
54120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
63120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
66120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
96120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
99120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
10118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
21118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
31118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
37118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
74118 ngày (23.60%)125 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.93%)
85117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
00116 ngày (23.20%)123 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.03%)
12116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
29116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
32116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
40116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
45116 ngày (23.20%)143 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (123.28%)
46116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
07115 ngày (23.00%)138 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
16115 ngày (23.00%)142 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (123.48%)
57115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
94115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
47114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
78114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
18113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
22113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
26113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
30113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
52113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
60113 ngày (22.60%)122 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
76113 ngày (22.60%)120 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.19%)
05112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
14112 ngày (22.40%)136 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.43%)
69112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
89112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
92112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
15111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
50111 ngày (22.20%)120 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
53111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
01110 ngày (22.00%)131 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.09%)
27110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
51110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
56110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
65110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
20109 ngày (21.80%)128 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
28109 ngày (21.80%)127 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
61109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
03108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
23108 ngày (21.60%)116 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.41%)
91108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
62106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
77106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
24105 ngày (21.00%)121 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
44105 ngày (21.00%)122 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
34103 ngày (20.60%)114 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
58100 ngày (20.00%)110 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
7299 ngày (19.80%)117 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
7384 ngày (16.80%)96 lần ( 0.7%) 1.14 lần/ngày (114.29%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm