Sổ kết quả Vietlott Max 4d – Tổng hợp kết quả xổ số Vietlott Max 4d thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần

Cá độ bóng đá OXBET

Sổ kết quả

Sổ kết quả Vietlott Max 4d – Tổng hợp kết quả xổ số Vietlott Max 4d thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 16-10-2021 / kỳ quay #0767
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 14-10-2021 / kỳ quay #0766
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 12-10-2021 / kỳ quay #0765
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 09-10-2021 / kỳ quay #0764
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 07-10-2021 / kỳ quay #0763
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 05-10-2021 / kỳ quay #0762
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 02-10-2021 / kỳ quay #0761
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 30-09-2021 / kỳ quay #0760
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 28-09-2021 / kỳ quay #0759
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 25-09-2021 / kỳ quay #0758
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 23-09-2021 / kỳ quay #0757
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 21-09-2021 / kỳ quay #0756
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 18-09-2021 / kỳ quay #0755
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 16-09-2021 / kỳ quay #0754
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 14-09-2021 / kỳ quay #0753
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 11-09-2021 / kỳ quay #0752
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 09-09-2021 / kỳ quay #0751
A
B
C
D
E
G

Lần quay xác định vị trí giải:

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất 
Giải nhì  
Giải ba   
Khuyến khích 1 
Khuyến khích 2 

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 31-08-2021 / kỳ quay #0722
A
0023
B
1072
C
8769
D
9420
E
5815
G
9073

Lần quay xác định vị trí giải: E-G-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất0023
Giải nhì58159073
Giải ba107287699420
Khuyến khích 1023
Khuyến khích 223

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 28-08-2021 / kỳ quay #0721
A
4926
B
5604
C
6694
D
4142
E
8154
G
2695

Lần quay xác định vị trí giải: C-E-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5604
Giải nhì66948154
Giải ba492641422695
Khuyến khích 1604
Khuyến khích 204

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 26-08-2021 / kỳ quay #0720
A
3358
B
8417
C
3933
D
2783
E
9726
G
5141

Lần quay xác định vị trí giải: D-A-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất5141
Giải nhì27833358
Giải ba841739339726
Khuyến khích 1141
Khuyến khích 241

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 24-08-2021 / kỳ quay #0719
A
6788
B
4629
C
1605
D
6384
E
6605
G
4906

Lần quay xác định vị trí giải: A-G-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4629
Giải nhì67884906
Giải ba160563846605
Khuyến khích 1629
Khuyến khích 229

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 21-08-2021 / kỳ quay #0718
A
4514
B
6393
C
6796
D
4562
E
9884
G
3080

Lần quay xác định vị trí giải: D-G-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6393
Giải nhì45623080
Giải ba451467969884
Khuyến khích 1393
Khuyến khích 293

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 19-08-2021 / kỳ quay #0717
A
8967
B
2912
C
5565
D
6240
E
3961
G
7850

Lần quay xác định vị trí giải: B-G-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất3961
Giải nhì29127850
Giải ba896755656240
Khuyến khích 1961
Khuyến khích 261

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 22-07-2021 / kỳ quay #0716
A
0289
B
3298
C
7990
D
0750
E
1500
G
0786

Lần quay xác định vị trí giải: B-G-C

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7990
Giải nhì32980786
Giải ba028907501500
Khuyến khích 1990
Khuyến khích 290

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 20-07-2021 / kỳ quay #0715
A
8665
B
1402
C
5774
D
8217
E
2041
G
6416

Lần quay xác định vị trí giải: C-B-E

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất2041
Giải nhì57741402
Giải ba866582176416
Khuyến khích 1041
Khuyến khích 241

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 17-07-2021 / kỳ quay #0714
A
0797
B
6077
C
8734
D
9002
E
2324
G
2239

Lần quay xác định vị trí giải: E-A-B

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất6077
Giải nhì23240797
Giải ba873490022239
Khuyến khích 1077
Khuyến khích 277

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 15-07-2021 / kỳ quay #0713
A
9429
B
8214
C
0597
D
4678
E
0567
G
0732

Lần quay xác định vị trí giải: D-B-A

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất9429
Giải nhì46788214
Giải ba059705670732
Khuyến khích 1429
Khuyến khích 229

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Ba, 13-07-2021 / kỳ quay #0712
A
7002
B
6256
C
6862
D
5572
E
4946
G
4241

Lần quay xác định vị trí giải: C-E-G

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4241
Giải nhì68624946
Giải ba700262565572
Khuyến khích 1241
Khuyến khích 241

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Bảy, 10-07-2021 / kỳ quay #0711
A
3166
B
4489
C
5791
D
4506
E
5446
G
4500

Lần quay xác định vị trí giải: G-E-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất4506
Giải nhì45005446
Giải ba316644895791
Khuyến khích 1506
Khuyến khích 206

KETQUA.NET - TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Thứ Năm, 08-07-2021 / kỳ quay #0710
A
1703
B
1725
C
2927
D
7296
E
2630
G
9972

Lần quay xác định vị trí giải: G-B-D

Giải thưởng Bộ số
Giải nhất7296
Giải nhì99721725
Giải ba170329272630
Khuyến khích 1296
Khuyến khích 296